PROJEKT

A111

FUNKCJA: ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH
DATA PROJEKTU: 2013
LOKALIZACJA: CHOPINA ST
POW. UZYTKOWA: 10178 m2
KUBATURA: 23051 m3

GALERIA