PROJEKT

A146

FUNKCJA: ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH Z USŁUGAMI
DATA PROJEKTU: 2018
LOKALIZACJA: ZAMKOWA ST
POW. UZYTKOWA: 11100 m2
KUBATURA: 64508 m3

GALERIA