PROJEKT

A156

FUNKCJA: ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH Z USŁUGAMI
DATA PROJEKTU: 2018
LOKALIZACJA: JAWOROWA ST
POW. UZYTKOWA: 3161 m2
KUBATURA: 23335 m3

GALERIA