PROJEKT

A156V

FUNKCJA: ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH Z USŁUGAMI
DATA PROJEKTU: 2018
LOKALIZACJA: JAWOROWA ST
POW. UZYTKOWA: 3025 m2
KUBATURA: 23635 m3

GALERIA