PROJEKT

A165

FUNKCJA: WIERZYCA RESIDENCE ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH Z USŁUGAMI
DATA PROJEKTU: 2019
LOKALIZACJA: MICKIEWICZA ST
POW. UZYTKOWA: 7355 m2
KUBATURA: 49850 m3

GALERIA