PROJEKT

C094

FUNKCJA: GALERIA HANDLOWO-USŁUGOWA – ADAPTACJA, ROZBUDOWA
DATA PROJEKTU: 2004
LOKALIZACJA: RYCERSKA ST
POW. UZYTKOWA: 5060 m2
KUBATURA: 21550 m3

GALERIA