PROJEKT

C097

FUNKCJA: GALERIA HANDLOWO-USŁUGOWA
DATA PROJEKTU: 2006
LOKALIZACJA: KANALOWA ST
POW. UZYTKOWA: 3130 m2
KUBATURA: 12926 m3

GALERIA