PROJEKT

C124

FUNKCJA: PRZEDSZKOLE
DATA PROJEKTU: 2010
LOKALIZACJA: JAWOROWA ST
POW. UZYTKOWA: 904 m2
KUBATURA: 3774 m3

GALERIA