PROJEKT

H143

FUNKCJA: HOTEL MALBORK WRAZ Z ADAPTACJĄ ZABYTKOWEJ PRZEPOMPOWNI
DATA PROJEKTU: 2016-2019
LOKALIZACJA: PARKOWA ST
POW. UZYTKOWA: 5866 m2
KUBATURA: 6332 m3

GALERIA