PROJEKT

H160

FUNKCJA: ADAPTACJA ZABYTKOWEGO MŁYNU NA HOTEL
DATA PROJEKTU: 2018
LOKALIZACJA: PRZY MŁYNIE ST
POW. UZYTKOWA: 11820 m2
KUBATURA: 61300 m3

GALERIA