PROJEKT

I128

FUNKCJA: ARANŻACJA CZĘŚCI WSPÓLNYCH W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM
DATA PROJEKTU: 2018
LOKALIZACJA: ARMII KRAJOWEJ ST
POW. UZYTKOWA: 237 m2
KUBATURA: 711 m3

GALERIA