PROJEKT

I146

FUNKCJA: ARANŻACJA CZĘŚCI WSPÓLNYCH W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM
DATA PROJEKTU: 2019
LOKALIZACJA: ZAMKOWA ST
POW. UZYTKOWA: 1112 m2
KUBATURA: 3336 m3

GALERIA