Wykonano wykop oraz trwają prace przy zbrojeniu płyty fundamentowej.

Wykonano wykop oraz trwają prace przy zbrojeniu płyty fundamentowej.